Skip to content

Kontakt

President: Alex Donnersbach
Generalsekretär: Basile Dell

CSJ – Chrëschtlech-Sozial Jugend
2, rue de l’Eau
L-1449 Luxembourg

B.P. 826
L-2018 Luxembourg

Tel: (+352) 22 57 31-1

csj@csj.lu