Nationalcomité an Exekutiv prett fir d’Zukunft

Nationalcomité an Exekutiv prett fir d’Zukunft

An hirer éischter Sëtzung huet den neien CSJ Nationalcomité sech zesummegesat fir sech fir d’Zukunft ze organiséieren an intensiv a flott Gespréicher iwwert d’Aarbechtsweis an der CSJ gefouert.

Mat dem éischte Comité steet dann elo och déi nei Exekutiv:

 • Nationalpresident: Alex Donnersbach
 • 1. Vize-President: Stefano D’Agostino
 • 2. Vize-President: Kimi Mosel
 • Generalsekretär: Basile Dell
 • Internationale Sekretär: Philippe Frieden
 • Trésorière: Françoise Kemp
 • President CSJ Norden: Laurent Dimmer
 • President CSJ Osten: Marc Ury
 • President CSJ Süden: Christophe Anthon
 • President CSJ Zentrum: Kim Felten
 • Presidentin Schüler a Studenten: Martine Kemp

De ganze Nationalcomité wéi gewinnt hei op onsem Site www.csj.lu/nationalcomite.