Skip to content

Eng Wunneng fir déi Jonk

Den Aarbeschtsgrupp « Wunnen a Mobilitéit » hat sech am Generalsekretariat an der Stad zesummenfonnt. Um Ordre du Jour stoungen folgend Punkten :

1) Questionnaire fir Sondage opstellen

2) Planning Aktioun

3) Divers.

Haaptpunkt war d’Opstellen vun engem Questionnaire fir e Sondage. Dës Froen sollen Mentalitéit an d’Virstellungen vun deene Jonken betreffend dem eegenen Wunnengsbau an soumat Dram vum eegenen Doheem erfuerschen.

D’Grupp ass gutt weiderkomm sou dass den Questionnaire gläich lancéiert kann ginn.