Skip to content

Invitatioun fir den CSJ-Nationalkongress

Samschdes, den 12. März 2011, ab 13.30 Auer zu Schëffleng

An der “Salle Grand-Duc Jean” vun der Gemeng

Ordre du jour:

13:30 Aschreiwe vun den Delegéierten

14:00 Begréissung duerch de Vertrieder vun der CSJ zu Schëffleng – Michel WEIMERSKIRCH

14:10 Bestëmme vum Kongressbüro

14:15 Opmaache vum Kongress duerch de CSJ-Nationalpresident – Serge WILMES

14:35 Présentatioun, Diskussioun an Ofstëmmung iwwert d’Resolutioun “Pensiounen”

14:55 “Eng nei Finanzverfassung fir d’EU” vum CSV-Europadeputéierten – Frank ENGEL

15:10 Présentatioun, Diskussioun an Ofstëmmung iwwert d’Resolutioun “Europa”

15:30 Ried vum CSV-Generalsekretär – Marc SPAUTZ

15:45 Rapporten
– Aktivitéiterapport vum CSJ-Generalsekretär – Georges WEBER
– Keeserapport vum CSJ-Nationaltrésorier – Yves AREND
– Rapport vun de Keesereviseuren
– Diskussioun vun de Rapporten
– Décharge vum Nationalcomité

D’CSJ an d’Gemengewahlen 2011” vun der CSJ-Vizepresidentin – Lucie PETER

Éierung vu verdéngschtvolle Memberen

16:30 Clôture vum Kongress mat der « Heemecht »