Skip to content

Aus de Sektiounen: CSJ-Péiténg

D’CSJ-Péiteng invitéiert Dech häerzlechst

fir Samstes, den 13. September 2008, mat op den “Dürkheimer Wurstmarkt” (daat gréissten Wäinfest vun der Welt, méi Infoen op: http://www.duerkheimer-wurstmarkt.de/) ze fueren.

Départ ass um 7.30 Auer, Retour géint 20.00 Auer.

Präis: 25 € (mat Kaffi an e Croissant am Bus)

Renseignementer an Umeldung: Tél. 50 77 28 (C. Hamen / Rép.)

Confirmatioun duerch Iwwerweisung op den Konto vun der CSJ-Péiteng:

BCEE LU03 0019 2055 7107 2000