Skip to content

Aarbechtsgruppen Grondsazprogramm

Grondsazprogramm

Präzisioun!

D’Aarbechtsgruppen fir de Grondsazprogramm wäerten och nom Ofschloss vum Iwwerschaffen vum Grondsazprogramm, bis op mannst den CSJ-Nationalkongress 2009 weiderlaafen, an dëst virun allem weinst dem Walprogramm! Et lount sech also matzeschaffen!

Réuniounen vun den Aarbechtsgruppen

11. Juni 2008: Gesellschaftsfroen, um 19h00 am Sekretariat vun der CSJ (Adress: 2, rue de l’Eau, an der Stad)

Responsabel: KLONSKI Luc, l.klonski@yahoo.fr/ BEMTGEN Claudine, claudine.bemtgen@hotmail.com).

14. Juni 2008: Europa an international Relatiounen, um 10h30 am Sekretariat vun der CSJ (Adress: 2, rue de l’Eau, an der Stad).

Responsabel: SCHANCK Marc, marc.schanck@internet.lu/ STAUDT Vincent).

25. Juni 2008: Gesellschaftsfroen, um 19h00 am Sekretariat vun der CSJ (Adress: 2, rue de l’Eau, an der Stad).

Responsabel: KLONSKI Luc, l.klonski@yahoo.fr/ BEMTGEN Claudine, claudine.bemtgen@hotmail.com).

12. Juli 2008: Europa an international Relatiounen, um 10h30 am Sekretariat vun der CSJ (Adress: 2, rue de l’Eau, an der Stad).

Responsabel: SCHANCK Marc, marc.schanck@internet.lu/ STAUDT Vincent).

Datumer vun de Reuniounen vun den aneren Aarbechtsgruppen ginn regelméisseg hei um Internetsite annoncéiert!