Skip to content

CSJ-Osten: Chrëschtmaart zu Iechternach

CSJ-Osten invitéiert ierch härzlechst op hieren

Chrëschtmart

Samstes de 15. a Sonndes de 16. Dezember

vun 12 bis 22 Auer zu Iechternach op der Maartplaz

Et gett Glühwäin, Kannerpunsch an Hotdogen!

Mir frëen eis op Dech!

CSJ-Osten