CSJ-Uewersauer: Ëmweltaktivitéit

Den CSJ-Nationalcomité ass frou nach eng weider Emwëltaktivitéit, organiséiert vun der CSJ-Uewersauer, kënnen ze annoncéieren. Mir lueden Dech an, den 07. Juli 2007, mat eis zesummen de Wandmillen-Park zu Heischent besichtegen ze goen. Mir treffen eis um 16h45 op der Maartplaatz zu Heischent (vis-à-vis vum Konschthaus “a Frantzen”). Informationen an Umëlldungen: Pax Corinne (Tel: 691…