Skip to content

Invitatioun: Generalversammlung vun den CSJ Schüler a Studenten

Freides, den 2. Februar 2007 ëm 18.00 Auer um Lampertsbierg am Bâtiment des sciences vun der Uni Lëtzebuerg (Sall BS004). Duerno Diskussiounsronn mam Kooperatiounsminister Jean-Louis Schiltz zum Thema Firwat Entwécklungshëllef?18.00: Ufank vun der Versammlung

Ordre du jour:
– Begréissung duerch de President
– Aktivitéits- a Keesserapport
– Interventioun vun de Keesserevisoren
– Entlaaschtung vum Comité
– Neiwalen vum Comité

18.30: Diskussiounsronn mam Kooperatiounsminister
Jean-Louis Schiltz
zum Thema
Firwat Entwécklungshëllef?

Oofschléissend:
Präisverdeelung un d’Gewënner vum Quiz vun der « Foire des étudiants »