MORE ACTION 2004

E Samsden, 27. September 2004 ass CSJ-Nationalrot vun 15 Auer un zu Angelduerf!Léif Frënn, Di lescht Rentrée vun dëser Legislaturperiod. An all Quartier Général ginn d’Walen 2004 préparéiert. Och bei der CSJ. Dofir ass dësen Nationalrot besonnesch wichteg ! Fir wéi eng Themen wëlle mir eis prioritär an dëser Walcampagne asetzen ? Wéi eng Iddien…