Walen 2004


Emfroen am Tageblatt, Emfro um CSJ-Site…
Wéi ass d’Stëmmung? Den Trend?
Nach emol CSV/DP oder de Wiessel?
Bass Du zefridden mat der Aarbecht vun der Regiirung? Enttäuscht?

Schreiw eis!