MORE ACTION 2004

E Samsden, 27. September 2004 ass CSJ-Nationalrot vun 15 Auer un zu Angelduerf!Léif Frënn, Di lescht Rentrée vun dëser Legislaturperiod. An all Quartier Général ginn d’Walen 2004 préparéiert. Och bei der CSJ. Dofir ass dësen Nationalrot besonnesch wichteg ! Fir wéi eng Themen wëlle mir eis prioritär an dëser Walcampagne asetzen ? Wéi eng Iddien…

Details

Uni Lëtzebuerg

Unsere Forderungen stießen nicht auf taube Ohren.Das Warten hat sich gelohnt Nach jahrelangem sorgfältigem Planen wurde am Donnerstag die letzte administrative Hürde für die Uni Lëtzebuerg genommen. Die CSJ-Schüler a Studenten begrüßen die Tatsache, dass sämtliche Parteien, bis auf das ADR (Enthaltung), der Hochschulministerin Erna Hennicot-Schoepges und ihrem Projekt das notwendige Vertrauen geschenkt haben. Dank…

Details

Bilanz oder Ausblick

Noch knapp ein Jahr und wir haben die Parlamentswahlen bereits hinter uns.Noch knapp ein Jahr und wir haben die Parlamentswahlen bereits hinter uns. Es lächeln uns keine Spitzekandidaten mehr an, die Plakatständer sind verstaut, die Schlacht ist geschlagen. Während das Grossherzogtum in die Sommerferien aufbricht, sitzen die strahlenden Gewinner bei hitzigen Koalitionsverhandlungen. Können wir heute…

Details

Jidder Eenzelnen zielt?

Gëscht ass mat enger grousser Majoritéit d’Gesetz iwwert den Terrorismus an der Chamber gestëmmt ginn. Besonnesch Jonker hunn sech am Viirfeld vun dësem Vote kritesch mat deenen neien Dispositiounen ausernee gesat. CSJ um 100,7Gëscht ass mat enger grousser Majoritéit d’Gesetz iwwert den Terrorismus an der Chamber gestëmmt ginn. Besonnesch Jonker hunn sech am Viirfeld vun…

Details