Op Visite bei der SEO zu Véianen

Am Samstag, 24. November, besichtigte die CSJ Norden das Pumpspeicherkraftwerk Vianden, welches von der SEO (Société Electrique de l’Our) betrieben wird. Das Kraftwerk dient der Speicherung von Überschussenergie und der Erzeugung von Spitzenstrom. Es wurde wegen der günstigen topografischen Lage inmitten der Industriegebiete Nordwesteuropas, der hervorragenden geologischen Voraussetzungen und der geringen Bevölkerungsdichte im Ourtal angesiedelt.…

Details

YEPP Study-days 14-17 November zu Bréissel

Vum 14. bis de 17. November hun zu Bréissel d’ “Journées d’études” vun der YEPP, der Jugendorganisatioun vun der Euroäescher Vollekspartei, statt fond. 56 Participant’en aus 25 Länner, ënnert hinnen och de Christophe Hansen fir d’CSJ, hun eng Rëtsch vun Themen zesummen mat Vertrieder vun den europäeschen Institutiounen mé och zum Beispill dem International Republicain…

Details

Tour de souffrance

In den letzten Jahren hat die CSJ angesichts der dramatischen Verschlechterung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage unseres Landes wiederholt den mangelnden Reformwillen der Regierung kritisiert. Deshalb gebietet es sich im selben Masse sichtbare Kursänderungen anzuerkennen und zu unterstützen! So begrüßt die CSJ ausdrücklich die zusätzlichen Anstrengungen der Koalition um das Defizit im Staatshaushalt resolut abzubauen. Es scheint,…

Details

Een eegent Doheem fir jiddereen – och fir déi Jonk!

Och an de Summerméint gëtt et net fir jiddereen eng Paus. Um zweete Meeting vun der Aarbechtsgrupp “Wunnen a Mobilitéit” hu mir eis virun allem mam Thema Logement beschäftegt: Wat sinn d’Problemer fir déi Jonk? Wat kinnte Léisunge sinn? Wéi eng gutt Beispiller ginn et schonns am Ausland? A wéi weit soll a kann de…

Details