v.l.n.r.: Philippe Haag, Joelle Lelong, Tom Schroeder, Christophe Origer, Tom Weber, Stéphanie Weydert, Pol Breser, Marc Ury, , Metty Steinmetz, Michael Wantz

Wat mir maachen

Comité

Président: Christophe Origer

Vice-Président: Joelle Lelong a Marc Ury

Secrétaire: Pol Breser a Michael Wantz

Trésorier: Tom Weber

Philippe Haag

Tom Schroeder

Mathias Steinmetz

Stéphanie Weydert