Pro Demokratie! Watt ass geplangt?

8. an 9. November, de ganzen Dag Informatioun an Diskussioun op der Foire de l’Etudiant um Stand vun den CSJ Schüler a Studenten 10. November, Moies Ausdeelen vun Flyeren an der Stad (Groussgaas), zu Esch (Uelzechtstroos) an zu Miersch (am Centre commercial Topaz) 14. November, um 19h00 Film- an Diskussiounsowend zesummen mat Amnesty International zu…

Extremismus brëngt ëm! Pro-Demokratie Kampagne

Zeeche sëtzten géint Extremismus a fir Demokratie! D’Liewen an enger fräier, demokratescher Gesellschaft ass net selbstverständlech an fir d’Éiwegkeet gesechert. Demokratie ass e wäertvollt Ierfstéck, fir datt vill vun onse Virgänger haart gekämpft hunn an dobäi ganz oft hiert d’Liewen op Spill gesaat oder verluer hunn. Iwerall op der Welt ginn et awer nach Extremisten,…