E gudde Rot ass jonk!

Den 23. September kommen d’Memberen vun den CSJ Beziirkscomitéen an d’CSJ-Kandidaten fir d’Gemengewalen als Nationalrot zesummen. Lo ass et un eis CSJ’ler, fir eis Ideen no baussen ze droen ! Verpasst dëse Rendez-Vous nët. Objectif 2005: Eng staark CSJ – déi meeschte jonk Gemengeréit. fir Eng staark CSV- éischt Partei bei de Jongwieler.