Nei Regirung

Lëtzebuerg huet eng nei Regirungsequipe. D’ CSJ félicitéiert hiire fréiere Membren: Octavie Modert, Jean-Marie Halsdorf, Claude Wiseler a Jean-Louis Schiltz. Mir wënschen hinnen Courage fir di nächst fënnef Joer. Di nei Regiirung: Jean-Claude JUNCKER: Premier ministre, ministre d’Etat, ministre des Finances Jean ASSELBORN: Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration Fernand BODEN: ministre…