Forum 2004

Forum vun den Schüler a Studenten Am fréieren Tuutesall vum Centre Culturel de Rencontre « Abbaye de Neumunster » (28, rue Munster an der Stad) 14.00 : Visite guidée duerch d’Reimlechkeete vum Centre Culturel an dem Institut Pierre Werner (mam Claude Frisoni) 15.00 : Ufank vum Kongress 15.30 : Diskussiounsronn mat der EU-Kommissarin Viviane Reding…