Day: 15 March 2002

  • CSJ Nationalkongress

    Invitatioun fir Samsdes, den 23. März 2002 vun 10.00-12.00 Auer Workshops an duerno: CSJ-Nationalkongress um 14.00 Auer zu Iechternach am Spigelsall vum Lycée Classique et Technique d?Echternach Invitatioun fir Samsdes, den 23. März 2002 vun 10.00-12.00 Auer Workshops an duerno: CSJ-Nationalkongress um 14.00 Auer zu Iechternach am Spigelsall vum Lycée Classique et Technique d?Echternach Daagesuerdnung: […]